Csillagokuló

csillagTarot_Csacsa
Törzsök Borbála: Csillag

„Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van,

és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van,
így érted meg az egy varázslatát.”
Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina
(fordította: Hamvas Béla)

 

Dupla stacioner

 

aphrodité

Két planéta is stacioner most az égen a telihold (augusztus 15.) és egyben Nap-Vénusz együttállás idején, van tehát lehetőség picit körbenézni hit, tanítás, gyógyulás (Jupiter miatt) és szabadság, tisztulás (Uránusz miatt) témakörben.

Szeretem a stacioner állásokat, még akkor is, ha kapcsolódik hozzájuk néhány megpróbáltatásokkal teli helyzet az életemben. Kitüntetett pillanatai, napjai ezek az évnek, amikor valamin el lehet merengeni, valamire rá lehet jönni, közelebb lehet kerülni az igazsághoz, aztán ahogy direktbe vagy retrográdba fordul az adott bolygó a látszólagos megállás után, újra indul a „szokásos verkli”, csak immáron felismerésekkel gazdagodva.

Így van ez most a továbbra is uralmi helyzetben haladó Jupiter esetén is. A nagy bölcsességeket, szerencsét és gyógyulást jelképező planéta április közepétől tartó retrográd mozgása után augusztus 16-án direktbe fog fordulni. Folytathatjuk a látszólagosan logikus rend szerinti nagy utazást előre a bölcsülés útján. Személy szerint az idei retrogárd Jupitert belül utaztam végig, ennek köszönhetően voltam kifelé csendesebb.

A stacioner Uránusz is az oroszlán-vízöntő telihold után fordul (de nem direktbe) retrográd irányba, s egészen 2020. január közepéig lassan, de biztosan azt mutatja meg nekünk, hogy az anyag világában elérhető szabadságunk zálogát milyen áldozatok meghozatalával érhetjük el. Legyen szó anyagi biztonságról, szerelemről, testiségről, kreativitásunk testet ötléséről, mivel az Uránusz idén márciustól 2027-ig a Vénusz uralma alatt „közlekedik”. A Kos csillagképében haladó Uránusz a szabadság, s karmánk megtisztulásának érzetét könnyebben adja majd, ha önként vállalunk áldozatokat megszabadulásunk érdekében, az mindig áldássá válik. A kényszerű áldozatok utáni szájíz nem szokott kellemes lenni.

Az augusztus 15-dikén felragyogó telihold Napja a múltra való rálátás (Oroszlán csillagkép feje) jelentőségére hívja fel a figyelmet, ugyanakkor a Hold a Vízöntő csillagkép múltba kiömlő vizénél a múlt megtisztítására inspirál bennünket. Nem elég rálátni arra, ami történt, megszabadulni a múlt terheitől, kötelékeitől, a tisztázásra ösztökél bennünket, s ennek köszönhetően születhet újjá a lélek.

A Nap-Vénusz együttállás augusztus 14-én a legszorosabb. Az együttállásnak a Plútóval alkotott szoros 150 fokos fényszögéről (quincunx) is érdemes szót ejteni. A végletes átalakulást jelképező Plútó a termékeny cselekedeteket támogató állásban egy emelkedést hozó feladaton keresztül szól bele a Szépség és a Fény összefonódó kapcsolatába.

Áldás és fény kíséri utunkat!

Mona

Retrográd Jupiter

zeusz

A magasabb tudás, bölcsesség planétája jó ideje egyre lassuló mozgást mutat, április 8-án megáll az égen látszólag, s április 13-ától ellenkező irányba vándorol mintegy 4 hónapon keresztül, augusztus közepéig. (Persze csak a földi ember szemével tekintve.) Az igazság, hitünk stabilitása, világképünk, bölcsességünk gyarapodása, a tanítás, a gyógyítás ilyenkor a megszokottól eltérő módon működik.

Retrográd Jupiter esetén nem a postásnak kell kétszer kihoznia a csomagot, mert – mondjuk – elkeveredik, vagy mégsem azt kaptam a dobozban, amit megrendeltem, mint a márciusi retrográd Merkúrnál. Hanem lehet például, hogy a szakdolgozatát kell átírnia a diáknak, hogy méltó módon sikerüljön lezárni a tanulmányait. Nehezítésnek tűnik, de hosszú távon az ő érdekét szolgálja, ha vissza kell még menni valamiért, el kell még valamit mélyítenie a magasabb tudás megszerzése érdekében.

Az uralmi helyzetben álló Jupiter már egy ideje a Tejúton, a Kígyótartó beavató csillagképében jár. Ilyenkor a magas tudás a láthatatlan, égi birodalomból érkezik hozzánk az arra nyitott, odafigyelni hajlandó ember számára. Ugyancsak az isteni titkok fürkészését, megértését támogatja, hogy a Kígyótartó csillagkép alatt a Skorpió csillagképet érinti jelenleg a bölcsesség planétája. A Skorpió fullánkjánál egészen pontosan a kérdés, hogy minek kell meghalnia bennünk, a gyógyulás, a szintemelkedés érdekében. A belső templomunkban, lelkünk legmélyén milyen csontvázakra bukkanunk, mit kell feláldozni belső Oltárunkon, hogy megszülessen az igazság, gyarapodjon a bölcsesség.

Ha a szakdolgozat példájánál maradunk, kérdés lehet például, vajon melyik ősével szolidaritva nehezíti a diák saját dolgát a tanulásban való előrehaladásban. Nehéz úgy lediplomázni, hogy a családban az ember első generációs értelmiségiek számít, vagy ha valakinek baja lett abból egy korábbi generációban, hogy tudásra tett szert.

Az előttünk álló négy hónapban (áprilistól augusztusig) érdemes kutatni ezeket a rejtett összefüggéseket, az eddig nem ismert tudást, illetve a bölcsességet, az igazság megtalálását akadályozó tényezőket.

Segíti ezt a folyamatot ebben az időszakban is a rendszeres meditáció és ima.

Ha szeretnél meditálni kis csoportban az aktuális égi üzenetekre hangolódva, jelentkezz itt!

Szeretettel

Mona

Mély beszélgetések ideje

A pillanatnyilag még retrográd Merkúr és a Neptunusz találkozója kissé elnyúlik, mert a Merkúr éppen a Neptunusszal karöltve lassít, majd fordul újra direktbe az égen. Így a március 24-dike óta aktív bolygókonstelláció még egészen április 4-dikéig fennmarad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az égnek ezen a szegletén, a Vízöntő csillagképének jövőbe kiömlő vizénél, ezen planéták találkozásakor, a téma a lelkünk legmélyéből felbuggyanó impulzusok tisztázása, megértése és megbeszélése, de legalábbis kikommunikálása. Azaz a lényeg, hogy most már ne maradjon bennünk, ami eddig a mélyből mardosott, nyomasztott, viharokat kavart. Tisztázzuk a másikkal, vagy éppen magunkban azt, ami a legbensőnkben eddig érthetetlen, felfoghatatlan volt.

Az egész retrográd merkúri folyamatról itt írok még, csak lejjebb kell görgess.

Ha érdekel az idei további fordulatok személyes életedre való hatása (lesz még az idén 6!), jelentkezz be itt.

Felfényesítő, tisztító beszélgetéseket kívánok szeretettel:

Mona

Tavaszpont: 2019.03.20. 22:58:26

2019-03-20
Hála: Astrosky szoftver

A fenti kép szavakba formálva

Az előttünk álló év alapja a visszatérő élethelyzetekben felbukkanó mély lelki élményeink letisztázása, s a tisztázás segedelmével van mindig lehetőség a felszabadulásra. Az esetleges kritikus helyzetekben mindig emlékezzünk arra, hogy a forrásfakasztó „táltos paripa (Pegasos) mindig megmutatja” a megoldásokat, a kivezető utat.  (A Vízöntő csillagkép fölött a Pegasos is ott ragyog a Merkúr-Neptunusz együttállásnak a hátterében.)

Ami felé tartunk, s amit még meg kell tanulnunk ebben az évben, az nem kevesebb, mint ösztönerőink uralásán keresztül saját életünk uralkodóivá válni, s egy igen termékeny, kreatív, megtermékenyítő minőség az elérendő cél (Mc a Vízikígyón taposó Oroszlán csillagképpel a háttérben).

A megoldásokat a változtatás, a múlt ismeretének fényében a múltból való elrugaszkodás hozza el ebben az évben. Önismeretünk fejlesztésében a rejtett összefüggések, a titkok kutatása, feltárása vezet előre, s itt fontos ügyelni szellemi erőink kézbentartására. Az anyagi biztonság a bölcsességünk növekedésével, az igaz(ságos), jogszerű cselekedetekkel, hittel, imával gyarapítható.  Csakis lépésről-lépésre lehet haladni, és koncentrált, felelős, szigorú léptekkel ezen a téren. Az átminősülés, átlényegülés, radikális változások is az anyagi biztonság területén várható ebben az évben.

Kreatív alkotásainkban, vállalkozásainkban az újszerű, eddig megszokottól eltérő gondolataink hoznak majd eredményt, ne féljünk kilépni a hagyományos keretekből.

A külvilággal való kapcsolatunk pedig súrlódásokon keresztül, önmagunk legyőzésével tud harmóniába kerülni, s a termékenységet szolgálni.

Az idei napéjegyenlőség után röviddel a Nap és a Hold szembenállása (2019.03.21. 2:43) is kiteljesedik, így definíció szerűen akár március 24-én is ünnepelhetnénk a  Húsvétot, amennyiben a tavaszi napéjegyenlőség utáni teliholdat követő vasárnapra esik a feltámadás ünnepe. Ez azonban ennél sokkal bonyolultabb egyeztetések függvénye, amibe nem tisztem beleszólni, ezért megvárjuk vele a következő teliholdat.

A hajnali telihold legfőbb üzenete, hogy visszatérő élethelyzeteink megoldása csakis a múltba való visszatekintés után megszülethető továbblépés, a múltból való elrugaszkodás határozott lépésével várható.

Álomnaplókat a párnák mellé!

Áldás szálljon az új lépésekre!

2019. március 15.

Péntek hajnalban (2:40) kettős közeledés után egzakttá válik a Nap-Merkúr találkozó a Halak zodiákusában és csillagképében, miközben megvalósító fényszögkapcsolatban állnak majd a Jupiterrel. Ezután egy gyors kettős távolodás után “tovaröppennek”, de ez az egzakt pillanat figyelemreméltó lehet számunkra. (A hatást 14-dikén este és egész nap 15-én érezhetjük, de a pénteki álmaink üzeneteire is jó odafigyelni.)

Az Uralkodó Atya (Nap) és a Semleges Közvetítő (Merkúr)  nem ritka találkozója mindannyiszor bevilágító, rávilágító gondolatok, “beavatás” formájában érkezik el hozzánk, most például a lezárás, összegzés, befejezés szükségességének, az unio mystica  megélési lehetőségeinek témájában.

Eközben a Jupiter uralmi helyzetben halad (2018.11.9-2019.12.3.) saját jegyében, a letisztult igazságot, igaz hitünk megtalálását, s a gyógyulást hozza el nekünk egész évben. S mivel a Jupiter a magyarság bolygója, ezek az üzenetek a nemzet egészére nézve is értelmezhetőek. Március 15-dikét illetően is van miből meggyógyulni.

Bolygók_és_a_naő

A bölcsességbolygó aktuális égi háttérét figyelembe véve a Skorpió csillagkép fullánk csillagaihoz közel és a Kígyótartó lábának csillagainál, a Tejúton az isteni titkok felrebbenésén keresztül a gyógyulás lehetőségével kecsegtet. A mélyben fénylő Oltár csillagkép csillagai okán a gyógyulás lényege, hogy tudatosítsuk, megértsük, mit áldozzunk fel lelkünk belső oltárán, mi az, aminek véget vetve magasabb szinten tudjuk folytatni a “nagy utazást” földi életünk színpadán. Ebben az összegzős, lezárós, dominánsan halak minőségben hasznunkra válik a számotvetés, lelki rendrakás bekukckózás, mielőtt még valóban megérkezik a tavasz, s elindul a teremtés.

Itt találod az idei év első fordulatának üzeneteit, azaz a jelenleg is tartó retrográd Merkúr hatásait.

Ha egyéni elemzést szeretnél az idei fordulatok rád vonatkozó hatásaira, itt tudsz bejelentkezni.

Szeretettel

Mona

Újhold indul a messianisztikus Uránusz új ciklusával

A bennünk élő Szabadságvágyó Forradalmár – amit a távoli Uránusz jelképez archetipikusan a személyiségünkben – égi vándorlása során végérvényesen jegyet vált ma, azaz a Kos zodiákusa után a Bika állatövi jegyében folytatja útját. Vagyis a mögöttünk álló majdnem 8 év után a Mars uralma után a Vénusz uralma alatt folytatja útját az Uránusz. A belső szabadulásunk így új téma köré rendeződik. Ha a korábbi években a teremtő erőink felszabadítása, saját magunk legyőzése, annak újradefiniálása volt a cél; akkor most a harmónia megteremtése, az anyagi biztonság, a szépség keresése, az élet élvezete, illetve a béke eddigi definícióinak átírása áll előttünk. Azért az átírás, mert az Uránusz mindig a korábbi gondolati keretekből való kiszabadulást inspirálja. Megszabadulhatunk a korábbi korlátainktól, ami nem feltétlenül mindig nyugis,sokkal inkább  kizökkentő élményeken keresztül zajlik és leginkább lassan, ahogyan az Uránusz is mozog az égen.

A zodiákusi helyzet az égen ma már egészen másképp néz ki, mert a precesszió okán az Uránusz valódi égi hátterében a Halak utolsó csillagai után hamarosan a Kos csillagkép első csillagait látjuk majd. Vagyis szellemi értelemben valóban egy határozottan új, igen hosszú korszak indul ezekben a hetekben, hiszen a Kos az elindulásról, a kezdetekről szól, arról, hogy milyen áldozatokat kell felvállalnunk új céljaink sikere érdekében. Az Uránusz végére ért most kb. 84 éves körének, s egyben indul a következő körre, ha tetszik sikerült ezt a korszakhatárt megélnünk.

Mindez Újholdkor kicsiben minden hónapban felmerül, amikor új holdhónapot kezdünk, új tervek, új célok, új fejezetek. Most korszakosan is szükség van a megújulásra, a változásokra, a tisztulásra és a felszabadulásra.

S mindemellett az Újhold sem önmagában csak a Hold és a Nap együttállása most az égen, hiszen együttállásban vannak a Neptunusszal. A Vízöntő csillagkép jövőbe kiömlő vizénél lelkünk legmélyének hullámai csapdoshatnak fel, s az erre való rápillantás segít tisztázni a bennünk élő mély lelki folyamatokat, megtisztítani lelkünket.

Ide vonatkozóan még érdemes elolvasni a napokban retrográdba forduló Merkúr üzeneteit is.

Felszabadító indulást, tiszta, szép új “lapokat” kívánok kinek-kinek a maga útján!

Mars-Uránusz együttállás

Az előttünk álló napokban derül fény arra, hogy a bennünk élő tüzes harcos (Mars) és a szabadságvágyó forradalmár (Uránusz) lelki minőségeinek összekapaszkodásából vajon mi születik meg az egyénekben külön-külön és természetesen együtt, a közösség szintjén értve is.

A Mars és Uránusz két évente összetalálkozó planéták, legutóbb 2017. február 26-án álltak együtt, a mostani konjunkció idején érdemes ezt az időszakot visszaidézni magunkban.  A 2 évvel ezelőtti találkozó – ahogyan most is – a Kos zodiákusában, azaz a Mars uralma alatt esett meg. Tüzes, beindító energiák dolgoztak kint és bent egyaránt, ahogyan most is. Az együttállás égi hátterének üzenete szerint ugyanakkor a lezárásnak és a kiemelkedésnek a lehetőségei nyíltak meg előttünk. A szellemi szinteken tehát az összegzés, s az abból fakadható befejezés hozhatott új lendületet életünkbe, miközben a befejezéskor jelen lévő áldozat is nagy hangsúlyt kapott.

Az idei évben február 12-14-ig tart a szoros Mars-Uránusz együttállás. Ez az időszak végérvényesen pontot tesz azoknak a folyamatoknak a végére, amelyek befejezése már 2 évvel ezelőtt elindult életünkben. A Halak csillagkép felfelé úszó halánál tartózkodó 2 planéta segedelmével kiemelkedhetünk a karma kerekéről, saját magunkat legyőzve felszabadíthatjuk teremtő potenciálunkat az olyan régi, beragadt, gondolati keretekből, melyeknek lejárt az ideje, már nem életképesek. Ez egy szellemi forradalom lehetősége is egyúttal.

Ha viszont kicsit kitekintünk, s azt is figyelembe vesszük, hogy az Uránusz kb. 84 év alatt tesz meg egy  kört a Nap körül, akkor egy igazán hosszú korszakot hagyunk most magunk mögött. Itt már az emberiség történelmi távlatai is előkerülnek, hoszen 1935-ben járt ebben az égi környezetben az Uránusz legutoljára, természetesen a többi planétával alapvetően más konstellációban.

Viszlát háborúk, egymás ellen fordulás, bosszú és revans! Az új utak befelé vezetnek, az új, gyümölcsöző megoldások a belső forrás felé haladva a jelenben élve érkeznek meg.

Ha szeretnéd tudni, hogy a saját életedben mely területen van lehetőséged ezt a belső forradalmat kirobbantani, keress meg itt.

Szeretettel

 

2019. január 1.

Újévi hatások

Minden kezdetben benne rejlik az egész, így a naptári év első napjának szentelek most figyelmet, még ha asztrológiailag a napfordulók és nap-éjegyenlőségek jelentősebb kezdetnek számítanak is.

A 2019-es naptári évben az lesz az úr (saját életének ura), aki koncentráltan, ösztönerőinek kézben tartásával, felelősségteljesen, lépésről lépésre, türelmesen és alázatosan halad a maga útján, tudatosságát fokról fokra növelve. Ez a céltudatos, és fegyelmezett hozzáállás inspirálja a keresőt arra, hogy megértse a kettősségek természetét itt a földi létben. Megalkothatjuk azt a szintézist, ami tézis és antitézis együttes ismeretében alkotható csak meg. Nem érthető az éjszaka a nappal nélkül, nő a férfi nélkül, áldozat a tettes nélkül és fordítva. A koncentrált kereső nem szalasztja majd el ebben az évben a karmikus kötésekből való kiszabadulás ritka lehetőségeinek pillanatait sem, egész egyszerűen azért, mert a belső csendben meghallja a sugallatot, észreveszi és megragadja a lehetőséget korlatainak meghaladására, új határainak kijelölésére. S ami a legfontosabb, ezzel teremti meg az új RENDet.

Bár vannak még ki nem emelt aspektusok az égen az évkezdet pillanatában, mégis azt szeretném, ha megértenéd, mi vezet praktikusan a fent felsorolt célokhoz: lassulj le, vezess be egészséges, fókuszálást támogató rutinokat az életedbe, amit aztán be is tartasz, csökkentsd a figyelemelterelő eszközök használatát (tv, telefon, tablet…), keresd a korlátaidat, fogalmazd meg, lépd át, jelölj ki új, értékes célokat az életedben. Kezdd el mihamarabb!

Sok sikert és remek emelkedést kívánok az új évre!

 

 

Változások, elindulások, megtorpanások

ut,-utkeresztezodes,-maganyos-fa,-felhok

A holdcsomópontok is jegyet váltottak, így a mai naptól egészen 2020 júniusáig– asztrológiai értelemben – a Hold és a Szaturnusz uralma alatt érvényesül ez a 2 virtuális pont. Sugárzó pontként nem definiálható a cselekedeteinket és érzelmeinket jelképező Nap és Hold útját keresztező 2 holdcsomópont, a lefelé és a felfelé szálló. Jelentőségük mégsem elhanyagolható. Útkereszteződéseink, válaszútjaink, felismeréseink és elmélyüléseink most még több lelkiséggel és felelősséggel lesznek áthatva, s a változások elsősorban az otthon, család és akár haza, illetve a sorsfeladatunk, felelősségvállalásaink és a megoldások életterületén belül lehetnek jellemzőek.

A Vénusz közben befejezte hátráló mozgását a szűz csillagkép angyali csillagainál. Ha most körbenézünk életeseményeink táján, kiviláglik, hogy miért is jöttünk vissza, kapcsolati, párkapcsolati értelemben, az élet élvezete, a belső békénk megtalálásához , illetve termékenységünk kibontakoztatásához, mi szükséges még. November 19-én el is indul újra direkt irányba a Vénusz, addig merenghetünk, szemlélődhetünk kapcsolati világunkon.

A Merkúr pedig éppen ellenkező irányból, de a Vénuszhoz hasonlatosan most torpant meg az égen pont a Tejúton. Az igazság megértése, beszélgetéseink most ezzel szinkronban a titkok kereséséről, az apró jelek megértéséről szól. Beszélgetéseink a következő 2-3 hétben – amíg retrográd mozog a Merkúr – arra irányulhatnak, hogy végső soron minél többet megértsünk az isteni titkokból, s menet közben levágjunk legbelül néhány sallangot, fényhez nem méltó érzést, gondolatot, vagy éppen kapcsolatot.

Áldás kísér mindannyiunkat…

Jupiteri hazatérés

jupiter-foto

Újabb 12 éves körre indul 2018. november 8-án a Jupiter saját zodiákusi jelében, a nyilasban. Asztrológiai értelemben most tud életünkben leghatározottabban érvényre jutni az igazság, a bölcsesség, a magas tudás, a hit, a feltétel nélküli szeretet és a fair játék (mondjuk, ha sportról van szó vagy akár az élet nevű játékról).

Asztrozófusként azonban figyeljük az égi hátteret is, ami 2500 év eltelte után most nem a nyilas csillagképet tárja elénk. Jelenleg még az utolsó pillanatokat tölti kedvenc bölcsesség planétánk a Mérleg csillagkép “jövő serpenyőjében“. Azaz a fényesebb jövőnk felé vezető utunkhoz szükséges lépéseket tehetjük mérlegre, s döntéseinkkel most alapozzuk meg a következő 12 éves periódust (legközelebb 12 év múlva indul újra a Jupiter el ezen az úton).

Ha még előrébb tekintünk és a Jupiter jelenlegi aspektusait is figyelembe vesszük (miért ne tennénk?), akkor azt is láthatjuk, hogy a szeptember óta aktív Uránusz-Holdcsomópontok megvalósító kapcsolatba is szorosan bekapcsolódik most a Jupiter, mégpedig egy emelő és egy tanulásra ösztönző apektussal. Emellett pedig a Marssal alkotott megvalósító kapcsolata a Jupiternek erőt is ad az előttünk álló változáshoz.

Összeolvasva ezt a szép képletet az égen a múlt tisztázásával összefüggésben (Mars a vízöntő múltat tisztító vízénél) alakul ki bennünk az a kép, amit meg szeretnénk alkotni magunk számára a következő fejezetre. Ahogy vándorol tovább a Jupiter, a következő napokban el fogja érni a Skorpió csillagkép ollóit. Itt még a tejút elérte előtt a már szükségtelen, a bennünket már nem szolgáló érzelmeket, kapcsolatokat, szokásokat lenne hasznos útjára bocsátanunk,levágnunk, eleresztenünk, hogy nem húzzanak bennünket vissza tovább fénybe törekvő életünkben.

Tiszta vizet önteni a pohárba, befelé figyelve, összpontosítva szelektálni és elengedni most a hasznos tennivaló. Az Uránusz is támogatja még pár hónapig a felfelé úszó hal fonalánál ezt a tisztuló, lezáró, összegző, befejező fázist.

Áldott belső munkálatokat!

 

Újhold a Mérleg csillagkép múlt serpenyőjénél

November 7-én a Nap és a Hold találkozása éppen a Mérleg csillagkép múlt serpenyőjénél áll elő, miközben a Jupiter, maga az Igazság képviselője a Mérleg csillagkép jövő serpenyőjénél áll. Mintha éppen balanszban állnának egy röpke pillanatra, azaz pár órára. Az esti órákban érdemes majd figyelni arra, ami az elmúlt napok zanzájából nyilvánvalóvá válik számunkra, mint lelkünk mélyén lakozó igazság.

Jól jöhet újra átgondolni az egyiptomi mitológia ide vonatkozó történetét: “Az egyiptomiak úgy tartják, hogy a halottak lelkét az alvilág hetedik csarnokába vezették Ozirisz színe elé. Ebben a csarnokban a sakálfejű Anubisz tartotta azt a mérleget, amelynek bal serpenyőjébe a halott szíve, jobb serpenyőjébe pedig Maat, az igazság istennőjének jelképe, a strucctoll került. Thot, az istenek írnoka, a bölcsesség istene jegyezte fel a halottak dolgait. Ha a mérleg egyensúlyba került, akkor a lélek az istentanács tagja lehetett, s egyesült a magas lelkekkel az égben. Ha a halott szíve bizonyult súlyosabbnak, akkor a halottfaló kutya tépte szét a halottat.”

Túl a túlvilági történeten, itt a Földön, ebben az időszakban az egyensúly megtalálása van elöl belső világunkban. S lelkiismeretünk (az önismeret) segít ebben bennünket. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a külső világban is tükröződik a bensőnk: cselekedeteink következményeket vonzanak, ha van erre rálátásunk, ha nincs. Éppen emiatt, érdemes időről-időre szembenézni önmagunkkal, múltbéli tetteink következményeivel. Ennek van most itt az ideje, amikor a Nap és Hold találkozója a múlt mérlegelését támogatja.

Áldás kísér belső utunkon!

Forradalmi erők újra

Törzsök Borbála: Torony

Túl azon, hogy a politika nem az én asztalom, a címet leírva – kicsivel október 23. után – nehéz nem gondolni a  külvilágban testet ölt(het)ő forradalmakra. Ennek tudatában, mégis befelé irányítanám újra a figyelmet. Ebben hiszek.

2018. november 6-án, az idei év legmeghatározóbb planétája, az Uránusz, jó ideig utoljára (legközelebb 84 év múlva) visszalép még egy rövid időre a Kos állatövi jelébe. Azaz újra a Mars uralma alatt lehet vele szinkronban, a megtisztulásért, a szellemi szabadságért, szabadulásért (valóban) harcolni.

Nagyobb híve vagyok a belső harcoknak, azaz az önuralomnak, a belső küzdelemnek, önmagunk legyőzésének (mások helyett). Az égi hátteret is  figyelembe véve úgy fogalmazom, ami történik, hogy szellemiségünk fordulópontján most van lehetőségünk visszapillantani a múltra, s ami történt, azt összegezni, azaz megérteni, az utolsó puzzle darabokat a helyére rakni, elrendezni, megtisztítani. Hiszen ez a hátráló helyzete az Uránusznak a Halak  csillagképének a karma kerekéből való kiemelkedést jelképező, felfelé úszó hal fonalánál zajlik. A VÉG és a KEZDET határmezsgyéjén állunk. Befejezhető, lezárható, végérvényesen elengedhető a múlt!

Természetesen a harc zajlik kívül is pl.: a még szabadabb szülésért, a nőket ért különböző erőszaktételek sorozatának tisztázásáért, felderítéséért, a háborúkban odaveszett vagy túlélő férfiak rehabilitálásáért. Ha  visszapillantunk az elmúlt 84 év történéseire (1934 nyarán állt hasonló égi ponton az Uránusz), nincs olyan család, akit ilyen, vagy olyan módon ne érintett volna a XX. század számtalan kiemelkedő történelmi tragédiája,eseménye. Számba vehetjük a háborúk, forradalmak, gazdasági válságok társadalmunkra, családunkra, személyes életünkre gyakorolt hatásait, s eldönthetjük – legalábbis ami személy szerint rajtunk múlik – hogy mi az, amit nem szeretnénk ismételni, mi az, amit tisztázva esélyt adhatunk egy békésebb, szabadabb életnek.

Az idei őszön az Uránusz jegyváltásával szinkronban mozognak a Hold és Nap pályájának kereszteződési pontjai, a holdcsomópontok is, amelyek még egészen jövő januárig megvalósító aspektusban állnak az Uránusszal. Ez egy határozott útkereszteződést jelöl, tele felismerésekkel, elmélyülési lehetőségekkel, akár a megszabadulás lehetőségével. Persze akinek nem inge, nem veszi magára. De van, aki most munkahelyet vált, vagy országot; van, aki a nevelési elveit szabadítja fel, vagy éppen családot alapít; más zöld autóra váltja benzines autóját vagy leköltözik egy tanyára.

Egyrészről mindig egyéni a történet, másrészt pedig, mivel lassú mozgású, messianisztikus planétával van dolgunk (Uránusz), így lassú haladásásának változást jelölő pontjai (mint amilyen a mostani is) korszakokat határoznak meg az emberiség életében is. Apró porszemek vagyunk a  sivatagban, mégis sok porszem egyéni döntése sokat számít a teljes közösség életének változásában. Nagyon fontos odafigyelni most, merről fúj a szél, a kifejezés minden értelmében.

November 6-ától tehát egészen március elejéig még a Kos zodiákusában vándorol az Uránusz, majd márciusban egy 7 éves periódus kezdődik el földi életünkben, a Kos csillagképi környezetében, immáron a Bika jelében, a termékenységet jelölő Vénusz uralma alatt az anyag világában ölt testet, aminek a lezárás folyományaként meg kell születnie.

Áldás kísér!

Inspirált hét elé nézünk

Amintfent_csacsa
Törzsök Borbála: Amint fent

Az október 23-dikán egzakt Uránusz-Nap inspirációs kapcsolat abban segít bennünket, hogy egyre világosabban lássuk azt a belső és külső “forradalmat”, ami megállíthatatlanul zajlik égen, s földön, így porszemnyi hétköznapi életünkben is. Az idei év legmeghatározóbb égi “eseménye” – történetesen, hogy az Uránusz új kört készül kezdeni a Kos csillagképében – nem zajlik le egyik napról a másikra. Ha biztosan látjuk is már az új utakat, amiken készülünk elindulni, még az Uránusz januárig tartó hátráló mozgása idején fel kell fejtenünk néhány megoldatlan szálat.

Kedden, 24-én, a telihold (Nap-Hold inspiráció) a Vénusz és Uránusz csatlakozásával valósul meg. Ez az égi helyzet (Hold-Uránusz együttállás szemben a Nap-Vénusz közeledő együttállásával) a  még mindig lezáratlan ügyeink befejezésére, összegzésére, rendezésére ösztökél bennünket. Legyen az kapcsolatos anyagi helyzetünkkel, testi épségünkkel, termékenységünkkel, alkotó életünkkel, művészi kibontakozásunkkal vagy belső békénkkel kapcsolatos.

S a 26-án szorossá váló Nap-Vénusz együttállás segedelmével tudunk a legnagyobb fényt gyújtani ott, ahol sötétség honol: a láthatatlan minőségekkel való kapcsolódás is egyre könnyedebben megy annak, aki szeretné, hiszen az együttállás a Szűz csillagkép halovány, angyali csillagai között ragyog fel.

Áldás kísér mindenkit a belső úton!

A kapcsolataink mögöttesei

örök tánc_csacsa
Törzsök Borbála: Örök tánc

Október 15-én szaladtak egymás karjába Vénusz és Merkúr, a két kapcsolati energiát képviselő planéta. A Vénusz idei fordulatának kiemelt üzenete, hogy éppen a Mérleg csillagkép múlt serpenyőjétől indult vissza a Szűz csillagkép angyalai irányába. Vagyis a múlt eseményeinek mérlegeléséhez szükséges lesz még valamit rendbe rakni, a legapróbb, kevésbé látható szálak jelentésének feltárása nélkül nem érthetjük meg hétköznapi kapcsolati életünket. A feltáró, tisztázó, rendező beszélgetések most sokat segítenek. A türelem sok értékes felfedezéssel ajándékozhat meg bennünket. Érdemes most a dolgok mögé nézni, amit eddig nem értettünk a másik szempontjaiból, a másik viselkedéséből…

Mit akar ma a karma?

életvirág_Csacsa
Törzsök Borbála: Életvirág

Gondolom, nem tétlenkedtek ti sem a mai napon. Csak úgy halmozódnak a megvalósító fényszögek. Ma éppen négy 90 fokos aspektus is rajzolódik az égen. Sorra veszem:

Nap-Plútó: radikális belső munkánk a fényesebb jövőnk érdekében sarkall lépésekre bennünket a metamorfózis jegyében.

Mars-Vénusz: teremteni, teremteni, teremteni. Mars és Vénusz együtt csodát tudnak létrehozni. Kreatív potenciáljaink  küldetésünk szolgálatába állnak. S természetesen szerelem, szexualitás mikor máskor, ha nem ilyenkor lobog.

Uránusz-holdcsomópontok: újszerű ötletek a szabadság, felszabadulás, fellélegzés jegyében.

Merkúr-holdcsomópontok: megbeszélni, felismerni, elmélyülni, kigondolni.

És persze ez így együtt és párhuzamosan és csak győzzük követni, megélni tudatosan.

Szellemi kalitkákból kiszabadulni

MarsPlútó Csacsa

A mai napon aktiválódó Merkúr-Uránusz inspirációs kapcsolat elsősorban szellemi értelemben ösztökél bennünket. Nem ússzuk meg felismerések nélkül és az elmélyülés idejének is kedvez e levegős bolygók teljességre irányuló kapcsolata, mely a holdcsomópontokkal is megvalósító aspektusban áll.

Az Uránusz a Merkúr magasabb oktávjaként az eddig megszokott, hétköznapi gondolati kereteinkből való kizökkenést, kiszabadulást, gondolati béklyóinkból való felszabadulást mozdítja elő. Visszatekintve picit a múltra, már értjük, mi miért történt velünk korábban, s a jövőt tervezve ezek a pici “megvilágosodás élmények” hasznunkra válhatnak. Váratlan és leginkább szokatlan gondolatainknak most ne szabjunk határt, hallgassunk ezekre a bevillanó újszerű ötletekre, mert mindjárt nyakunkon a Nap-Plútó megvalósító kapcsolata (holnap egy egész napon át élvezhetjük), amikor lehetőségünk van újra tenni egy lépést előre belső világunkban a radikális átalakulás (metamorfózis) érdekében.

Szeretettel

Mona

Újhold a Szűz csillagai alatt

holdtündér_csacsa
Törzsök Borbála: Holdtündér

Az új kör a szellemi és lelki rendezés jegyében indul. Az apró, finom részletek elemzésének, az utolsó mozaikok helyrerakásának ideje van most, s ezzel támogatjuk szükségszerű megújulásunkat. Az út egyre inkább befele vezet, hiszen az apró jelek, finom mozzanatok jelentőségének észrevételéhez szükség van a csendre, a fókuszra, a belső figyelemre. Nemcsak a Nap októberi útjának köszönhetően, hanem a Plútó amúgy is különleges pályájának lassan ekliptika alá való bukása is arra hívja fel a figyelmet, hogy saját tudatalatti világunkban keressük a fényt, ne a külső csillogás vigye el a figyelmünket. Az így megszülető döntéseink nyomán megtett határozott lépéseinkkel a jövőt építjük, a rendezettebb jövő szolgálatába állunk.

Summa summarum a kedd hajnali álmok apró részleteit is érdemes feljegyezni, hátha csak később jövünk rá a jelentőségére sorsunk fordulatában.

Vénuszi fordulatok

Kapcsolati, főként párkapcsolati planétánk, a fényességes Esthajnalcsillag, azaz a Vénusz igen halovány csillagok között járja jelenleg útját, a Szűz csillagkép angyali részénél. Egészen október elejéig itt fényeskedik, hogy segítse szemeinket felnyitni a nehezebben látható vagy láthatatlan minőségekre, tényezőkre is kapcsolati életünkben. Gyakran a művészetek közvetítő erejével tudja elérni ezt.

Földi szemeinknek előre tűnő mozgása aztán október elején megtorpan, 9-dikén visszafordul, s egészen november közepéig hátrál az égen. Ez persze csupán egy illúzió a Vénusz valódi mozgását illetően, mégis ez a másfél hónapon át tartó időszak a földre született lelkek számára remek lehetőséget ad a belső munkára párkapcsolatuk gondozására, kapcsolati életük rendbetételére, karbantartására.

 

Plútó inspirált Újhold következik

jing_jang_550x165
Kép: https://www.irodalmijelen.hu/2014-jul-27-2343/acsai-roland-jin-jang-sziv-gravitacios-mezeje-5

Az idei Nap Plútó inspiráció különlegessége, hogy egyben újholddal, azaz a Nap és a Hold együttállásával fűszerezetten élhetjük meg, július 13-án, péntek hajnalban.

Évente egyszer előforduló jelenség, amikor a Nap és a Plútó szemben állnak egymással, ilyenkor a Naprendszerünk központi csillaga és a – jelen tudásunk szerint – legtávolabbi törpebolygója inspirációs kapcsolatba lépnek egymással. Az inspiráció annyit tesz, hogy lelkes, nagy energiákkal motivál, feltétlenül ösztökél bennünket. Az oppozíció célja mindig a kiegészülés, a polaritást élhetjük meg általa. Jelen esetben a Nap és Plútó szembenállásával az égi isten és az alvilági isten törekszenek a kiegészülésre. A világosság és a sötétség, az élet és a halál, lelkünkben a tudatos és a tudattalan, s a csillagképi hátteret is figyelembe véve a halandó és a halhatatlan polaritásaira hívja fel a figyelmünket.

Újhold napján tehát megvilágosodhat előttünk a tudattalan legmélyebb bugyrában rejlő, régi, eddig elfojtott élményünk vagy késztetésünk, megtapasztalhatjuk, hogy nem a „vagy a fekete vagy a fehér” működés visz előre, hanem a kettő együtt lehet csak érvényes.

A Nap és Hold találkozásával ugyanakkor új elhatározásokra is juthatunk, mit szeretnénk ezentúl másképp csinálni, hogy szeretnénk új fejezetet nyitni életünkben.

Hasznos inspirációkat kívánok szeretettel!

Mona

2018. július 11.

Fordulatos április

 

Elérte a Merkúr idei első fordulatának célpontját, a Visszaúszó halat: visszatérő élethelyzeteink mostanában, újra felbukkanó kapcsolódásaink, problémáink megértetni sejtetik, miként is lehet összefoglalni, összegezni, majd befejezni, lezárni, amit/akit nem szeretnénk továbbvinni az előttünk álló „szezonra”, életünk hátralévő részére. Hétfőn (16-án) a Merkúr újra direktbe fordul látszólag az égbolton, így a beszélgetéseink is  előre mozdítanak majd bennünket, az egyértelműség, a rend, a megértés irányába.

De előtte még ezen a különleges, április közepi hétvégén a Merkúr és a Szaturnusz is megáll az égen a Földről tekintve rájuk. Szombaton (április 14-én) 9-11 óra között a legalkalmasabb lelkizni, belül vagy kívül, aki, ahogy szereti/tudja, hiszen ekkor a Hold együttáll a Merkúrral. A beszélgetés fontos nyomvonala lehet, a summázás fényében kijelölni új céljainkat, a célhoz vezető út lépcsőfokait meghatározni. Ehhez a gondolkodásunk változására is szükség lehet. S ennek megfelelően alkalmunk nyílik új korlátok meghatározására. Saját határaink kijelölése segíti a koncentrált előrehaladást céljaink elérésében. Fontos nevén nevezni őket, s majdan tartani magunkat hozzá. Aki befelé indul a lelkében (nem a társával beszélget éppen szombat délelőtt), az meditációban kaphatja meg a személyre szóló beavatást lezárás ügyében.

Miközben a Szaturnusz (az Idő Ura) is megállni látszik szombaton, olybá tűnhet, mintha valóban megállt volna az idő, mintha kicsit több időnk volna szétnézni ilyenkor, mit lehet még tökéletesíteni MAGunk körül, hogyan lehet lépésről-lépésre egyre följebb kerülni a kitűzött célhoz. Belső, szigorú munka vár a következő hónapokban a fejlődni, jelen lenni vágyó lélekre. Van egy hetünk szétnézni MAGunk körül, majd április 22-én a Szaturnusz indul retrográd irányba, hogy kiderüljön számunkra, milyen belső korlátot szükséges még meghaladnunk, mi akadályoz belülről bennünket céljaink elérésében.

Javasolt jelen lenni a beszélgetéseidnek kívül-belül!

Szeretettel

Mona