Dupla stacioner

 

aphrodité

Két planéta is stacioner most az égen a telihold (augusztus 15.) és egyben Nap-Vénusz együttállás idején, van tehát lehetőség picit körbenézni hit, tanítás, gyógyulás (Jupiter miatt) és szabadság, tisztulás (Uránusz miatt) témakörben.

Szeretem a stacioner állásokat, még akkor is, ha kapcsolódik hozzájuk néhány megpróbáltatásokkal teli helyzet az életemben. Kitüntetett pillanatai, napjai ezek az évnek, amikor valamin el lehet merengeni, valamire rá lehet jönni, közelebb lehet kerülni az igazsághoz, aztán ahogy direktbe vagy retrográdba fordul az adott bolygó a látszólagos megállás után, újra indul a „szokásos verkli”, csak immáron felismerésekkel gazdagodva.

Így van ez most a továbbra is uralmi helyzetben haladó Jupiter esetén is. A nagy bölcsességeket, szerencsét és gyógyulást jelképező planéta április közepétől tartó retrográd mozgása után augusztus 16-án direktbe fog fordulni. Folytathatjuk a látszólagosan logikus rend szerinti nagy utazást előre a bölcsülés útján. Személy szerint az idei retrogárd Jupitert belül utaztam végig, ennek köszönhetően voltam kifelé csendesebb.

A stacioner Uránusz is az oroszlán-vízöntő telihold után fordul (de nem direktbe) retrográd irányba, s egészen 2020. január közepéig lassan, de biztosan azt mutatja meg nekünk, hogy az anyag világában elérhető szabadságunk zálogát milyen áldozatok meghozatalával érhetjük el. Legyen szó anyagi biztonságról, szerelemről, testiségről, kreativitásunk testet ötléséről, mivel az Uránusz idén márciustól 2027-ig a Vénusz uralma alatt „közlekedik”. A Kos csillagképében haladó Uránusz a szabadság, s karmánk megtisztulásának érzetét könnyebben adja majd, ha önként vállalunk áldozatokat megszabadulásunk érdekében, az mindig áldássá válik. A kényszerű áldozatok utáni szájíz nem szokott kellemes lenni.

Az augusztus 15-dikén felragyogó telihold Napja a múltra való rálátás (Oroszlán csillagkép feje) jelentőségére hívja fel a figyelmet, ugyanakkor a Hold a Vízöntő csillagkép múltba kiömlő vizénél a múlt megtisztítására inspirál bennünket. Nem elég rálátni arra, ami történt, megszabadulni a múlt terheitől, kötelékeitől, a tisztázásra ösztökél bennünket, s ennek köszönhetően születhet újjá a lélek.

A Nap-Vénusz együttállás augusztus 14-én a legszorosabb. Az együttállásnak a Plútóval alkotott szoros 150 fokos fényszögéről (quincunx) is érdemes szót ejteni. A végletes átalakulást jelképező Plútó a termékeny cselekedeteket támogató állásban egy emelkedést hozó feladaton keresztül szól bele a Szépség és a Fény összefonódó kapcsolatába.

Áldás és fény kíséri utunkat!

Mona

Retrográd Jupiter

zeusz

A magasabb tudás, bölcsesség planétája jó ideje egyre lassuló mozgást mutat, április 8-án megáll az égen látszólag, s április 13-ától ellenkező irányba vándorol mintegy 4 hónapon keresztül, augusztus közepéig. (Persze csak a földi ember szemével tekintve.) Az igazság, hitünk stabilitása, világképünk, bölcsességünk gyarapodása, a tanítás, a gyógyítás ilyenkor a megszokottól eltérő módon működik.

Retrográd Jupiter esetén nem a postásnak kell kétszer kihoznia a csomagot, mert – mondjuk – elkeveredik, vagy mégsem azt kaptam a dobozban, amit megrendeltem, mint a márciusi retrográd Merkúrnál. Hanem lehet például, hogy a szakdolgozatát kell átírnia a diáknak, hogy méltó módon sikerüljön lezárni a tanulmányait. Nehezítésnek tűnik, de hosszú távon az ő érdekét szolgálja, ha vissza kell még menni valamiért, el kell még valamit mélyítenie a magasabb tudás megszerzése érdekében.

Az uralmi helyzetben álló Jupiter már egy ideje a Tejúton, a Kígyótartó beavató csillagképében jár. Ilyenkor a magas tudás a láthatatlan, égi birodalomból érkezik hozzánk az arra nyitott, odafigyelni hajlandó ember számára. Ugyancsak az isteni titkok fürkészését, megértését támogatja, hogy a Kígyótartó csillagkép alatt a Skorpió csillagképet érinti jelenleg a bölcsesség planétája. A Skorpió fullánkjánál egészen pontosan a kérdés, hogy minek kell meghalnia bennünk, a gyógyulás, a szintemelkedés érdekében. A belső templomunkban, lelkünk legmélyén milyen csontvázakra bukkanunk, mit kell feláldozni belső Oltárunkon, hogy megszülessen az igazság, gyarapodjon a bölcsesség.

Ha a szakdolgozat példájánál maradunk, kérdés lehet például, vajon melyik ősével szolidaritva nehezíti a diák saját dolgát a tanulásban való előrehaladásban. Nehéz úgy lediplomázni, hogy a családban az ember első generációs értelmiségiek számít, vagy ha valakinek baja lett abból egy korábbi generációban, hogy tudásra tett szert.

Az előttünk álló négy hónapban (áprilistól augusztusig) érdemes kutatni ezeket a rejtett összefüggéseket, az eddig nem ismert tudást, illetve a bölcsességet, az igazság megtalálását akadályozó tényezőket.

Segíti ezt a folyamatot ebben az időszakban is a rendszeres meditáció és ima.

Ha szeretnél meditálni kis csoportban az aktuális égi üzenetekre hangolódva, jelentkezz itt!

Szeretettel

Mona

Mély beszélgetések ideje

A pillanatnyilag még retrográd Merkúr és a Neptunusz találkozója kissé elnyúlik, mert a Merkúr éppen a Neptunusszal karöltve lassít, majd fordul újra direktbe az égen. Így a március 24-dike óta aktív bolygókonstelláció még egészen április 4-dikéig fennmarad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az égnek ezen a szegletén, a Vízöntő csillagképének jövőbe kiömlő vizénél, ezen planéták találkozásakor, a téma a lelkünk legmélyéből felbuggyanó impulzusok tisztázása, megértése és megbeszélése, de legalábbis kikommunikálása. Azaz a lényeg, hogy most már ne maradjon bennünk, ami eddig a mélyből mardosott, nyomasztott, viharokat kavart. Tisztázzuk a másikkal, vagy éppen magunkban azt, ami a legbensőnkben eddig érthetetlen, felfoghatatlan volt.

Az egész retrográd merkúri folyamatról itt írok még, csak lejjebb kell görgess.

Ha érdekel az idei további fordulatok személyes életedre való hatása (lesz még az idén 6!), jelentkezz be itt.

Felfényesítő, tisztító beszélgetéseket kívánok szeretettel:

Mona

Tavaszpont: 2019.03.20. 22:58:26

2019-03-20
Hála: Astrosky szoftver

A fenti kép szavakba formálva

Az előttünk álló év alapja a visszatérő élethelyzetekben felbukkanó mély lelki élményeink letisztázása, s a tisztázás segedelmével van mindig lehetőség a felszabadulásra. Az esetleges kritikus helyzetekben mindig emlékezzünk arra, hogy a forrásfakasztó „táltos paripa (Pegasos) mindig megmutatja” a megoldásokat, a kivezető utat.  (A Vízöntő csillagkép fölött a Pegasos is ott ragyog a Merkúr-Neptunusz együttállásnak a hátterében.)

Ami felé tartunk, s amit még meg kell tanulnunk ebben az évben, az nem kevesebb, mint ösztönerőink uralásán keresztül saját életünk uralkodóivá válni, s egy igen termékeny, kreatív, megtermékenyítő minőség az elérendő cél (Mc a Vízikígyón taposó Oroszlán csillagképpel a háttérben).

A megoldásokat a változtatás, a múlt ismeretének fényében a múltból való elrugaszkodás hozza el ebben az évben. Önismeretünk fejlesztésében a rejtett összefüggések, a titkok kutatása, feltárása vezet előre, s itt fontos ügyelni szellemi erőink kézbentartására. Az anyagi biztonság a bölcsességünk növekedésével, az igaz(ságos), jogszerű cselekedetekkel, hittel, imával gyarapítható.  Csakis lépésről-lépésre lehet haladni, és koncentrált, felelős, szigorú léptekkel ezen a téren. Az átminősülés, átlényegülés, radikális változások is az anyagi biztonság területén várható ebben az évben.

Kreatív alkotásainkban, vállalkozásainkban az újszerű, eddig megszokottól eltérő gondolataink hoznak majd eredményt, ne féljünk kilépni a hagyományos keretekből.

A külvilággal való kapcsolatunk pedig súrlódásokon keresztül, önmagunk legyőzésével tud harmóniába kerülni, s a termékenységet szolgálni.

Az idei napéjegyenlőség után röviddel a Nap és a Hold szembenállása (2019.03.21. 2:43) is kiteljesedik, így definíció szerűen akár március 24-én is ünnepelhetnénk a  Húsvétot, amennyiben a tavaszi napéjegyenlőség utáni teliholdat követő vasárnapra esik a feltámadás ünnepe. Ez azonban ennél sokkal bonyolultabb egyeztetések függvénye, amibe nem tisztem beleszólni, ezért megvárjuk vele a következő teliholdat.

A hajnali telihold legfőbb üzenete, hogy visszatérő élethelyzeteink megoldása csakis a múltba való visszatekintés után megszülethető továbblépés, a múltból való elrugaszkodás határozott lépésével várható.

Álomnaplókat a párnák mellé!

Áldás szálljon az új lépésekre!

2019-es fordulatok – csillagbölcseleti előadás

Szeretettel invitállak a 2019-es év fordulatainak csillagbölcseleti áttekintésére.

Ezt az előadást úgy kell elképzelni, mint egy évtervezést, ahol a csillagos égbolt és a planéták égi helyzete van a fókuszban, s azon csillagképek üzeneteit gondoljuk át, amelyeket a hátráló mozgású égitestek jelölnek ki.

Előzetesen elmondhatom, hogy izgalmas fordulatoknak nézünk elébe, sok-sok tisztítással (a jövőre érdekében), elindulással, gyógyulással, a fullánktól való megszabadulással; kiderül majd, mikor vadásszunk a sötét oldalainkra, hogy aztán taposhassunk ösztönerőinken, de a lényeg a kezdetekben meghozott áldozaton lesz, mely idővel áldássá válik.

A fenti zanzát izgalmas mitológiai történetekkel, csillagképek ábráival színezve és konkrét időpontokkal fűszerezve bontom ki. Úgyhogy legyen nálad a naptárad.

Időpont: Február 28. 19:30

Helyszín: Nagykovácsi Ébredő

Hozzájárulás: 3000 Ft

Bejelentkezés szükséges

Mars-Uránusz együttállás

Az előttünk álló napokban derül fény arra, hogy a bennünk élő tüzes harcos (Mars) és a szabadságvágyó forradalmár (Uránusz) lelki minőségeinek összekapaszkodásából vajon mi születik meg az egyénekben külön-külön és természetesen együtt, a közösség szintjén értve is.

A Mars és Uránusz két évente összetalálkozó planéták, legutóbb 2017. február 26-án álltak együtt, a mostani konjunkció idején érdemes ezt az időszakot visszaidézni magunkban.  A 2 évvel ezelőtti találkozó – ahogyan most is – a Kos zodiákusában, azaz a Mars uralma alatt esett meg. Tüzes, beindító energiák dolgoztak kint és bent egyaránt, ahogyan most is. Az együttállás égi hátterének üzenete szerint ugyanakkor a lezárásnak és a kiemelkedésnek a lehetőségei nyíltak meg előttünk. A szellemi szinteken tehát az összegzés, s az abból fakadható befejezés hozhatott új lendületet életünkbe, miközben a befejezéskor jelen lévő áldozat is nagy hangsúlyt kapott.

Az idei évben február 12-14-ig tart a szoros Mars-Uránusz együttállás. Ez az időszak végérvényesen pontot tesz azoknak a folyamatoknak a végére, amelyek befejezése már 2 évvel ezelőtt elindult életünkben. A Halak csillagkép felfelé úszó halánál tartózkodó 2 planéta segedelmével kiemelkedhetünk a karma kerekéről, saját magunkat legyőzve felszabadíthatjuk teremtő potenciálunkat az olyan régi, beragadt, gondolati keretekből, melyeknek lejárt az ideje, már nem életképesek. Ez egy szellemi forradalom lehetősége is egyúttal.

Ha viszont kicsit kitekintünk, s azt is figyelembe vesszük, hogy az Uránusz kb. 84 év alatt tesz meg egy  kört a Nap körül, akkor egy igazán hosszú korszakot hagyunk most magunk mögött. Itt már az emberiség történelmi távlatai is előkerülnek, hoszen 1935-ben járt ebben az égi környezetben az Uránusz legutoljára, természetesen a többi planétával alapvetően más konstellációban.

Viszlát háborúk, egymás ellen fordulás, bosszú és revans! Az új utak befelé vezetnek, az új, gyümölcsöző megoldások a belső forrás felé haladva a jelenben élve érkeznek meg.

Ha szeretnéd tudni, hogy a saját életedben mely területen van lehetőséged ezt a belső forradalmat kirobbantani, keress meg itt.

Szeretettel

 

Új utakra indulunk

Útra fel és befele

Október 7-én egy újszerű önismereti útra invitállak. Előbb egy könnyed sétára indulunk az erdőbe, miközben kapcsolati életünk, a párkapcsolatunk rendbetételén merengünk az égi utak csillagüzenetei segedelmével. Majd hazatérve megpihenünk, s az erdő csendjében a fejünkben letisztult képet egy vezetett meditáció segítségével elmélyítjük.

Helyszín: Nagykovácsi erdő, majd Nagykovácsi Ébredő

Időpont: 2018. október 7. vasárnap 9:00-12:00

Jelentkezés: szeptember 30-ig befizetve 5000 Ft, október 1-j. után 6000 Ft

Addig is itt olvashatsz az egyik égi hatásról, ami utunkat jelenleg segíti.

További részletek személyesen.

Lelki Planetárium önismereti kurzus a jelenlétért

Kép: http://angyaligyogyitokesgyogyultak.network.hu

Egy 1 éves belső körre, belső utazásra invitállak, ahol a test, lélek és szellem összhangján dolgozunk. A jóga, a pszichológia és az asztrozófia segedelmével fejlesztjük a jelenlét képességét, s támogatjuk a személyiség, önismeret fejlődését.

Kiscsoportos találkozásaink során röviden a hatha jóga bemelegítő gyakorlatait használjuk a megérkezés elérése céljából[1]. Majd minden alkalommal a Nap csillagképi útját fókuszban tartva, valamint a princípiumok mozgását is követve törekszünk az égi utak csillagüzeneteinek megértésére[2], ezek saját hétköznapi életünkbe való átültetésére, érzelmeink egyre pontosabb megértésére, s mind magasabb szintű hétköznapi működésmódok megvalósítására. Itt ki-ki a saját életének aktuális kérdéseit, nehézségeit, örömeit hozza a csoportba – pontosan annyit, amennyit komfortosnak érez[3]. A résztvevők személyes asztroszkópját[4] is használjuk a minél teljesebb észlelés, megértés céljából.

Átlagosan kéthetente találkozunk, tavasszal, nyáron, ősszel és télen is. A nyári vakáció ideje alatt is lesznek órák a csoport igényeihez igazodva, hiszen a Nap és a körülötte keringő planéták nem állnak meg ez idő alatt sem, kár volna lemaradni a tudatos embernek a nyári bolygókonstellációk megértéséről.

Első találkozó: 2018. április 24. kedd 19:30-21:00 [5]

Helyszín: Nagykovácsi, Szeles u. 32. Ébredő

Útitársak: Somogyi Mona (pszichológus, asztrozófus), Karlsen-Csonka Viktória (jógaoktató)

Szükséges: kényelmes öltözetben érkezni, hozni naplót, tollat, jelentkezni április 16-ig.

Ár: 9.000 Ft/hó

Szeretettel

Viki és Mona

[1] Ugyanakkor nem célunk elmélyedni a jógafilozófia vagy a jógaterápia rejtelmeiben. Ha kedvet kapsz nálunk, ezt megteheted a jógaiskolák valamelyikében.

[2] Fontos, hogy tudd, ez nem egy asztrológiai iskola. Ha mégis asztrológiai képzésre vágynál, szívesen segítek választani a különböző iskolák közül.

[3] Ez nem egy pszichoterápiás csoport. Ugyanakkor, ha valakinek mégis ebbe az irányba vezet az útja, szívesen segítek megfelelő szakembert keresni.

[4] Ha még nincs személyes asztroszkópod, ezt mihamarabb célunk elkészíteni. Ugyanakkor ez egy időigényes folyamat. Ebben kérjük a türelmet. A kurzus ettől függetlenül elkezdhető.

[5] Törekszünk mindannyian a pontos kezdésre és a befejezésre is.

 

Tavaszi csillagüzenetek

Pisces_-_Mercator
Halak csillagkép

2018. március 20-án délután kezdetét veszi a csillagászati tavasz. Ennek az időpillanatnak a csillagbölcseleti üzenetével foglalkozunk aznap este 19:30-tól a Nagykovácsi Ébredőben. Várlak szeretettel és egy teával a csillagüzenetek mellé.

Az előadásra bejelentkezés szükséges.

Belépő: 2000 Ft

Telihold üzenet

hold felhők

kb. 150 éve, hogy hasonló módon a maihoz a hónapban már a második teliholdat csodálhatjuk, emellett a Hold a lehető legközelebb van a Földhöz és még teljes holdfogyatkozásban is van részünk. Bár ez éppen Magyarországról most nem látszik.

A mai vérhold, kékhold szuperhold égi helyzetét megfigyelve a Nap pozíciója okán a múlt tisztázásának lehetősége adott mindenki számára. S érzelmeink tekintetében a változást az hozza, ha levágjuk, lezárjuk a tisztázásnak köszönhetően feleslegessé vált érzelmeket, ártó félelmeket, féltékenységet, egyéb haszontalan, a teljességet nem szolgáló érzést. Felszabadulás a jutalma a belső munkának.

Aki teheti, tegye ki az ablakba holdköveit feltölteni ezzel a csodálatos energiával.

2018. január 31.

A 2018-as év fordulatai I. rész

mérleg
www.wikipedia.org Regiomontanus ábrázolása

Fordulatok minden évben vannak, minden ember életében. Ezeknek a fordulatoknak sorsunkra gyakorolt hatását sokszor csak utólag fogjuk fel, évekkel később. A csillagos eget kémlelve, a planéták – Földről tekintve! retrográd irányú – mozgásait rendszeresen megfigyelve, észrevehetjük, hogy földi életünk eseményei a planétákkal szinkronban alakulnak. A bolygók hátterében álló csillagképeken elmerengve pedig egyértelművé válik egy adott életesemény jelentése, üzenete.

Például minden gyermek születése más-más hatással van egyik vagy másik szülője személyes életére. Nem mindig ugyanúgy érint bennünket, ha csalás áldozatává válunk, fizetésemelést kapunk, vagy éppen lerobban az autónk, elhagy a szerelmünk, kapunk egy jó állásajánlatot.

Az égi utakat kémlelve könnyebb megfejtenünk a velünk történt események értelmét, s olykor már előre lehet némi sejtésünk saját utunk szinkron eseményeire, ha rálátunk az égi állásokra.

Nem jóslás ez, csupán fogódzó a tudatos lélek számára, hogyan készüljön egy-egy fontosabb fordulatra. A fordulatok nem rosszak vagy jók, az életeseményeinket sem célszerű eképpen osztályozni.

A 2018-as évben elsőként a Jupiter fordulataira figyelünk.

A Jupiter a bölcsesség, a szeretet bölcsességének; az igazságnak; a hitnek; a gyógyításnak a princípiuma. A bennünk élő filozofikus tanító maga a Jupiter princípiuma.

Ennek megfelelően a Jupiter fordulataikor mindig bölcsebbé válunk bizonyos értelemben, olyan élményekkel gazdagodunk, melyek a világnézetünket formálják. A magasabb tanulmányaink, és a gyógyulás/gyógyítás területén is kaphatunk olyan impulzusokat, melyeket egy életre megjegyzünk. S hozzá kell tenni, hogy politikai fordulatok is kapcsolódhatnak ahhoz az időszakhoz, amikor a Jupiter retrográd vagy elindul az égen a mi számunkra is előre.

A 2018-as évben a Jupiter március 5. és július 15. közötti időszakban retrográd. Ebben a kicsit több mint 4 hónapban a Mérleg csillagkép jövő serpenyőjétől tér vissza a Jupiter a múltat jelképező serpenyőhöz. A lélek mérlegeléséről szól ez az időszak. Lesz olyan igazság, ami ekkor válik csak nyilvánvalóvá számunkra. Mérlegeljük a múltat újra, hogy a jövő tisztább, fényesebb lehessen.

Szeretettel

2018. január 30.

Karácsonyra asztroszkópot

20171129_115410_resized

Ami azt illeti elég, macerás ajándék, mert nem tudsz berohanni a boltba és magadévá tenni hamar az ajándékot. És nem mondható hagyományos ajándéknak sem, bizonyos értelemben nem is lesz igazi meglepetés a kiválasztottadnak.

Ehelyett az Advent ideje alatt finoman megkörnyékezed a szerettedet, barátodat (sorbanállás nélkül), hogy örülne-e egy ilyen meglepetésnek. S ha igent mond, azután kontaktot cserélünk, párszor beszélget velem fontosabb életeseményeiről, hogy biztosan a pontos születési dátum alapján készítsem el a csodálatos kézi készítésű asztroszkópját.

A pontosító beszélgetéseket Karácsony alkalmából most ingyen adom. Rendelhetsz csak asztroszkópot (10 000 Ft), vagy személyes elemzéssel együtt 18 000 Ft. A képlet utána örök, s bármikor használható fontosabb sorsfordulatok idején, ha megkeres a szeretted/barátod..

Ami garantált, hogy személyes ajándékot adsz, nyilván annak, akit érdekel a csillagok világa, az univerzum rendje szinkronban az egyéni sorssal.

Ez egy nagyon jó hangulatú készülődés, végül beavatás Karácsonyra. Befelé figyelőknek kifejezetten ajánlom.

Áldott készülődést kívánok!

Mona

https://lelkiplanetarium.hu/kapcsolat/

ps: itt tudsz tovább olvasgatni az asztroszkópról https://lelkiplanetarium.hu/asztrozofia/egyeni-asztrozofiai-elemzes/

 

 

 

 

Ikrek újhold a Bika csillagkép testénél

Tudom, hogy tudod. De minden pillanatban résen vagy? Figyelsz arra, amin járatod az agyad? Amit kigondolsz, az előbb-utóbb megvalósul, az anyagban is megnyilvánul. Ami csak úgy átfut az agyadon, kétségek, vágyak, aggódások, de a tudatosan teremtett fénymagok is testet öltenek. Van, ami azonnal szemmel láthatóvá válik, más teremtményünknek hosszabb idő szükséges, hogy megmutassa magát, de minden testet ölt, ami gondolatcsíraként egyszer megjelent. Erre lehet ma rálátni az Ikrek Újhold napján. Érdemes gyomlálni tehát és fénymagokat ültetni.

fénymag
http://xoomer.virgilio.it/terembura/bach/ZK03.htm

A Csillagokuló írásai jelenleg szünetelnek, mivel az egyéni és csoportos munka teszi ki most az időm nagy részét.

Antaresz mesék
Antaresz

Szeretettel

Mona

Teremtő energiák gyógyulása? Az előző rész folytatása…

Csacsa harmadik szem
Törzsök Borbála tollából

A csillagképi háttérről szólt az előző írás, azaz a szellemi üzenetről, de nézzük most, mit jelent mindez a lelki síkon. A zodiákust illetően a Vénusz a Skorpió jelében, a Mars uralma alatt halad (szeptember 23-október 18.), óriási lehetőség. Sokféleképpen lehet értelmezni, a magam részéről maradok az emelő szinteknél. A teremtés kiteljesedése, a női és férfi energiák egyesülése. Na de hogyan, ha férfi és nő egymásnak feszül, versengenek, hogy ki uralkodik, ki keres több pénzt, ki tudja jobban megvalósítani önmagát, kinek „maradnak a gyerekek”, stb.  Na, ezeket a játszmákat lehet most tetten érni, számba venni, hogy melyik vezet közösen előre, melyik képviseli a szeretetet, melyik emeli a másikat és ezen keresztül önmagunkat is. Ha megvan a mumus forgatókönyv sok-sok generáción keresztül továbbörökítve, szembe lehet vele nézni, magunk mögött lehet hagyni, s lehet helyette emelő, valódi, fényt teremtő játszmákat építeni: teremts egészséget, teremts megbecsülést, tiszteletet, győzd le önmagad (ne a másikat).

A fizikai síkra is fontos odafigyelni, foglalkozz a testeddel, kezdd el kényeztetni, figyelni rá, mire van igénye a külső változó körülmények között, mi tesz neki jót, mivel szolgálod az egészségét. Fényteremtés nehezített beteg testben. S ha elindul a fókusz befelé, a kapcsolat kifelé is gyógyul.

És ér külső segítséget kérni a folyamatban: a magam részéről tudom javasolni a Relaxációt, Reflaxációt és az Álomra hangolva módszert. No és a többi Fényhozót

Szeretettel

Heti Hold útravaló: tudósítás a Tejútról

A Hold a kedd délutáni órákban elérte a Kígyótartó csillagképet. Ez a beavató időszak ebben a hónapban is, mint máskor, valamivel több, mint öt napot ölel fel. A Kígyótartó csillagkép a gyógyítás, gyógyulás stációját jelöli életünkben. Amikor ezen a csodálatos égi tájon vándorolnak planéták az égen, lehetőségünk van a gyógyulásra, gyógyításra, erőink kézben tartásának gyakorlására, mindarra, amit a Kígyótartó szimbolizál.

Ha valamit meg szeretnél változtatni az életedben, ha valamihez égi áldást szeretnél kérni, ezekben a napokban kiemelt lehetőséged van rá. Finom és tiszta módszerekkel, erőid összpontosításával jutsz itt előre. Kedd éjszakai álmaid múltbéli cselekedeteid mérlegelésével kapcsolatosan hoznak fontos üzeneteket. Mennyire volt jelen a SZERETET a szívedet mostanában legjobban fojtogató élethelyzeteidben? Szerda kora hajnalban a múltra és jövőre egyszerre láthatsz rá mérlegelés közben. Érdemes feljegyezni az álmokat, vagy korai meditációban születő élményeket.  Majd a szerdai nap során az érzelmek és gondolatok között az előző napokban teremtett rend alapján igyekszel egyensúlyt teremteni. Ezzel az előkészítő folyamattal hangolódhatsz a láthatatlan erők befogadására. A csütörtöki és pénteki napok folyamán leszel legfogékonyabb a titkok befogadására, ekkor fog a Tejúton vándorolni a Hold. A Hold Szaturnusszal való találkozása csütörtök éjfélkor teljesség élményt ad az isteni szeretet kapujában, így a gyógyító, regeneráló folyamatok a legintenzívebben lesznek jelen. A vasárnap késő délutáni órákban van lehetőséged a Tejútról érkező Holddal párhuzamosan megélt lelki folyamataidban egy jelentős transzformációra, átalakításra. Mindezt a hétköznapi valóságodban keresd. Akárcsak a sebezhetetlennek vélt Achilleusnak a bokája, egy ehhez hasonló pontot fedezhetsz fel lelked mélyén, amire érdemes odafigyelned, mikor személyiséged fejleszteni szeretnéd.

Áldás kíséri utadat…

Szeretettel

Mona

Rendrakás csúcsra járatva

A napokban erős indíttatást érezhetünk arra, hogy a RENDet kívül és belül egyaránt megteremtsük. A Nap és a Neptunusz szembenállása a Holdcsomópontokkal együttállásban kitűnő lehetőség a tudatalatti bugyraiban való elmerülésre és rendezésre (Neptunusz). Emellett a múltra való rálátás fényességének (Nap) köszönhetően megérkező felismerések egy időben feszülnek most egymásnak. A Nap és a Neptunusz házassága tehát a mély lelki folyamatainkba enged most bepillantást rövid időre. Mindez csak is arra érvényes, aminek már eljött az ideje, amire pont most értünk meg, hogy megismerjük. Katartikus élményekkel lehetünk gazdagabbak. Nem éri meg most (sem!) csalni, ködösíteni, zsarnokoskodni és másokon uralkodni. Ki-ki a maga portáján söprögetve tisztogatja a jövőt.